Zugravi de castele şi palate

Exclus cele ţigăneşti
Zugravi: Ion Barbu, Mihaela Şchiopu, Rolland Szedlacsek & Dorel


 

Share