cultura bumbacului

Ion Barbu, Cultura bumbacului, prefaţă de Radu Cosaşu, postfaţă de Şerban Foarţă, Petrila, Ed. Ha, Ha & Ha, 2004. 144 pag.

Ion Barbu este un caricaturist care nu minte, nu tace, nu iartă. El a creat la Petrila o industrie a caricaturii, care alimentează cu marfă de bună calitate piaţa românească (şi uneori şi pe cea din afara graniţelor). Un produs recent al strădaniilor lui este albumul Cultura bumbacului, cuprinzând texte şi desene imprimate pe tricouri (de unde şi titlul ironic al albumului, Cultura bumbacului). Se remarcă ingenioasele jocuri de cuvinte ale autorului, care trebuie considerat nu numai grafician, ci şi scriitor. (Alex Stefanescu)

*

Share

Lasă un răspuns